Donaties en sponsoring

ICFON is voor de middelen die nodig zijn om de projecten in Nepal te kunnen draaien afhankelijk van donaties en sponsoring. Helaas kan ICFON, net zoals andere kleine stichtingen, op geen enkele manier een beroep doen op overheidsgelden. Die weg is al diverse jaren geleden definitief afgesloten. Gelukkig hebben we een flink aantal “vaste” donateurs die periodiek een (aanzienlijke) bijdrage aan ICFON overmaken. Ook zijn er donateurs, instellingen en bedrijven die ons werk zo belangrijk vinden dat ze een extra donatie geven. Zo mochten we ook dit jaar weer een bijdrage van € 6.000 ontvangen van de Stichting SWAP (goede doelenstichting verbonden aan een pensioenbeheerder) en Bureau Kellerman stelt ons al meer dan 15 jaar in staat de New Tulips’ School te sponsoren.

Voor onze projecten bij ISARD en GFN hebben we een samenwerking met Wilde Ganzen, die € 1 bijlegt bij elke € 2 die wij als donatie ontvangen. Dat geeft beide projecten aanzienlijke financiële lucht. Onze zusterorganisatie Chautaara in België helpt al geruime tijd mee om een deel van het project van ISARD te realiseren. Ook dat helpt flink om het projectplan 2023 van ISARD zo ver mogelijk te kunnen uitvoeren.

Hieronder nog vier andere manieren waarop ICFON recent extra financiële steun ontving.

Via onze donateur Willem van der Heeden was ICFON een van de goede doelen waarvoor de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Bennebroek dit jaar € 700 inzamelde. Onze voorzitter Wilko Verbakel is veranderd van baan. Bij zijn afscheid vroeg hij zijn collega’s om een donatie voor ICFON. Dat leverde ruim € 700 op! De Bijenkorf in Assendelft haalt al jarenlang geld op voor ICFON via een jaarlijkse markt op school (zie onze vorige nieuwsbrief).

In korte tijd ontvingen we van de Wereldwinkel in Reeuwijk tweemaal € 500. Wij hebben de Wereldwinkel toen aangeboden om voor de medewerkers een presentatie te houden. Dat hebben we in juni gedaan, waarbij we ICFON als organisatie hebben toegelicht en aan de hand van een PowerPointpresentatie met korte video’s en foto’s een indruk hebben gegeven van onze projecten in Nepal. Het was een erg plezierige bijeenkomst met zo’n 20 belangstellenden, die met vragen aangaven dat ze oprechte belangstelling hadden voor wat we doen in de projecten.

Jammer genoeg is dit alles nog onvoldoende om de projecten dit jaar volledig te kunnen afronden. Ziet u nog mogelijkheden voor een extra fondsenwerving, dan stellen wij dat erg op prijs. Wellicht kunnen bovenstaande voorbeelden dienen als inspiratie. Wij zijn altijd bereid om, waar dan ook, een presentatie te geven over hoe wij onze ideeën over integrale dorpsontwikkeling en ondersteuning van NTS vorm geven. Als u belangstelling heeft of een organisatie kent die meer over ons werk wil weten dan kunt u contact opnemen met Henk Rüger (06-10522521) of via de algemene mail van ICFON info@icfon.nl

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.