Update Donaties en sponsoring

Update 16-11-2023:

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben gemeld is ICFON voor het bij elkaar krijgen van de noodzakelijke financiële middelen afhankelijk van onze ‘vaste’ donateurs en bijdragen van instellingen en bedrijven. Gelukkig beschikken we over een mooie groep vaste donateurs, die niet alleen hun jaarlijkse bijdrage betalen aan ICFON, maar regelmatig ook bereid zijn om een extra bijdrage over te maken. Omdat veel van onze donateurs niet meer tot de jongsten behoren, komt het zo nu en dan ook voor dat iemand wegvalt door overlijden. Afgelopen periode is dat helaas gebeurd bij één van die vaste donateurs, die elk jaar een aanzienlijk bedrag voor ICFON over had. Dat heeft dan meteen een relatief merkbare invloed op de opbrengst aan donaties.

Maar gelukkig kunnen we ook positief nieuws melden. Elders in deze nieuwsbrief is melding gemaakt over de contacten met de Stichting Himalaya Resources. Van deze stichting ontvingen we € 3.000, wat een mooie bijdrage vormt in het kunnen financieren van de waterprojecten van ISARD in Marming en Ghumtang.

Onze donateur Kees van der Pol is binnen de Protestantse Gemeente in Zaandam een warm pleitbezorger voor aandacht voor de activiteiten van ICFON. Dat heeft in het verleden al eens een mooie bijdrage opgeleverd. In september jl. mochten we weer een bijdrage van € 1.000 ontvangen. Verder schreef het bedrijf van onze vrijwilliger Cees Embrechts weer € 500 op onze bankrekening bij en eenzelfde bedrag ontvingen we van een vaste donateur.

Via Bureau Kellerman werden wij in contact gebracht met een stichting die bereid is de New Tulips’ School (NTS) twee jaar lang met een aanzienlijk bedrag te sponsoren. Daarmee kunnen we de specifieke reserve voor de NTS, die in 2024 zou zijn uitgeput, weer aanvullen, zodat we onze ondersteuning van de NTS in ieder geval nog ongeveer 3 jaar kunnen voortzetten. De bestuurders van de stichting wensen anoniem te blijven. Het bestuur van ICFON heeft de stichting haar dank voor de schenking overgebracht.

 

Al deze bijdragen zijn heel hartelijk welkom en vormen een belangrijke bijdrage om onze doelstellingen voor 2023 in financieel opzicht te kunnen realiseren. Mocht u mogelijkheden zien om scholen, kerken, bedrijven, verenigingen, stichtingen e.d. te interesseren om ICFON aan extra financiële middelen te helpen, dan houden wij ons daarvoor van harte aanbevolen. U kunt dan altijd contact opnemen via de mail van ICFON (info@icfon.nl) of met Henk Rüger (tel 06-10522521).

————–

ICFON is voor de middelen die nodig zijn om de projecten in Nepal te kunnen draaien afhankelijk van donaties en sponsoring. Helaas kan ICFON, net zoals andere kleine stichtingen, op geen enkele manier een beroep doen op overheidsgelden. Die weg is al diverse jaren geleden definitief afgesloten. Gelukkig hebben we een flink aantal “vaste” donateurs die periodiek een (aanzienlijke) bijdrage aan ICFON overmaken. Ook zijn er donateurs, instellingen en bedrijven die ons werk zo belangrijk vinden dat ze een extra donatie geven. Zo mochten we ook dit jaar weer een bijdrage van € 6.000 ontvangen van de Stichting SWAP (goede doelenstichting verbonden aan een pensioenbeheerder) en Bureau Kellerman stelt ons al meer dan 15 jaar in staat de New Tulips’ School te sponsoren.

Voor onze projecten bij ISARD en GFN hebben we een samenwerking met Wilde Ganzen, die € 1 bijlegt bij elke € 2 die wij als donatie ontvangen. Dat geeft beide projecten aanzienlijke financiële lucht. Onze zusterorganisatie Chautaara in België helpt al geruime tijd mee om een deel van het project van ISARD te realiseren. Ook dat helpt flink om het projectplan 2023 van ISARD zo ver mogelijk te kunnen uitvoeren.

Hieronder nog vier andere manieren waarop ICFON recent extra financiële steun ontving.

Via onze donateur Willem van der Heeden was ICFON een van de goede doelen waarvoor de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Bennebroek dit jaar € 700 inzamelde. Onze voorzitter Wilko Verbakel is veranderd van baan. Bij zijn afscheid vroeg hij zijn collega’s om een donatie voor ICFON. Dat leverde ruim € 700 op! De Bijenkorf in Assendelft haalt al jarenlang geld op voor ICFON via een jaarlijkse markt op school (zie onze vorige nieuwsbrief).

In korte tijd ontvingen we van de Wereldwinkel in Reeuwijk tweemaal € 500. Wij hebben de Wereldwinkel toen aangeboden om voor de medewerkers een presentatie te houden. Dat hebben we in juni gedaan, waarbij we ICFON als organisatie hebben toegelicht en aan de hand van een PowerPointpresentatie met korte video’s en foto’s een indruk hebben gegeven van onze projecten in Nepal. Het was een erg plezierige bijeenkomst met zo’n 20 belangstellenden, die met vragen aangaven dat ze oprechte belangstelling hadden voor wat we doen in de projecten.

Jammer genoeg is dit alles nog onvoldoende om de projecten dit jaar volledig te kunnen afronden. Ziet u nog mogelijkheden voor een extra fondsenwerving, dan stellen wij dat erg op prijs. Wellicht kunnen bovenstaande voorbeelden dienen als inspiratie. Wij zijn altijd bereid om, waar dan ook, een presentatie te geven over hoe wij onze ideeën over integrale dorpsontwikkeling en ondersteuning van NTS vorm geven. Als u belangstelling heeft of een organisatie kent die meer over ons werk wil weten dan kunt u contact opnemen met Henk Rüger (06-10522521) of via de algemene mail van ICFON info@icfon.nl

Search

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.