Samenwerking in Nepal

Stichting ICFON werkt samen met lokale organisaties die de projecten uitvoeren. De partners komen met het initiatief, werken deze uit tot een plan, implementeren deze en leveren eventuele nazorg. ICFON adviseert de partners gedurende het gehele proces. Ook volgt ICFON de werkzaamheden en de bestedingen van de partners op de voet om erop toe te zien dat uw bijdrage aan onze projecten goed terecht komt! Samenwerking in Nepal, met lokale partners dus.

Stichting ICFON werkt samen met de volgende organisaties:

Integrated Self-help Association for Rural Development

De Integrated Self-help Association for Rural Development (ISARD) ontwikkelt en implementeert projecten die zijn gericht op integrale dorpsontwikkeling in het district Sindhupalchowk in het noorden van Nepal. ISARD geeft in het bijzonder aandacht aan mensen van lage kaste en gemarginaliseerde etnische groepen. De stichting is begin jaren negentig door Ebindra Neupane, oorspronkelijk afkomstig uit het gebied, opgericht. Jarenlang heeft Ebindra zich als vrijwilliger ingezet voor zijn dorpsgenoten en mensen uit de omgeving. Sinds 2005 krijgen Ebindra en enkele van zijn medewerkers een salaris, maar nog altijd wordt een groot deel van het werk door vrijwilligers uitgevoerd.

Child Health and Environment Save Society Nepalsamenwerking in nepal

De Child Health and Environment Save Society Nepal (CHESS Nepal) is in 1998 opgericht in Lamjung district. CHESS Nepal richt zich op het verbeteren van de levenssituatie van kinderen door sociale mobilisatie. In de voor ICFON uitgevoerde projecten ligt het accent op het verbeteren van de landbouw en de toegang tot de markt. CHESS Nepal wil zo bijdragen aan het verbeteren van de inkomenspositie van de armste Nepalezen, waardoor zij kunnen werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. Het project van ICFON is gelegen in Kaski.

New Tulip School

De New Tulip School bevindt zich aan de rand van de hoofdstad Kathmandu, in de wijk Koteshwore. De school is in 1997 opgericht op initiatief van het echtpaar Meena en Hom Nath Aryal. Zij wilden zich inzetten om kinderen van wie de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen, toch een kans op onderwijs te bieden. Dankzij de steun van ICFON krijgen nu circa 300 kinderen kosteloos onderwijs. De naam van de school is door de verschillende partijen gezamenlijk gekozen, waarbij de ‘tulp’ symbool staat voor samenwerking tussen de Nepalezen en Nederlanders.

Nepal Educational Support Trust
Samenwerking in Nepal

De Nepal Educational Support Trust (NEST) is in 2000 opgericht door Purna Kumar Shrestha. NEST wil door onderwijsondersteuning een duurzame en substantiële verbetering teweeg brengen in de levens van arme kinderen en hun families in het district Makwanpur in het zuiden van Nepal. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. ICFON staat achter de efficiënte en betrokken werkwijze van NEST en ondersteunt sinds 2002 verschillende activiteiten. Primeur is het geiten- en buffelproject, maar ook erg trots zijn wij op het uitlenen van schoolboeken, het sportproject ‘Play for Peace’ en de vredeszomerkampen. In 2005 en 2006 heeft NEST samen met ICFON een erkende landbouw- en veeteeltopleiding opgezet bij een bestaande overheidsschool. Hier worden ook studenten toegelaten die hun eindexamen niet hebben gehaald en er worden beurzen beschikbaar gesteld voor enkele zeer arme studenten.