Help Nepal, steun ICFON!

Er zijn verschillende manieren waarop u ICFON kunt steunen. Met elke vorm van steun zijn wij blij. Hieronder zetten wij op een rij hoe u geld kunt doneren.

1. Eenmalig of periodiek doneren

Bedrag

Op het donatieformulier kunt u aangeven of u eenmalig, maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks wilt doneren.

En per mogelijkheid kunt u het bedrag aangeven.

Het emailadres gebruiken we voor de bevestiging van de donatie of als er met de betaling iets is misgegaan.

U kunt ook via dit machtigingsformulier uw bank een opdracht tot een doorlopende incasso geven.

Velden met * zijn verplicht om de incasso te kunnen uitvoeren

2. Periodieke schenking

U kunt  er ook voor kiezen om ICFON te steunen via een periodieke schenking. Dit is fiscaal een aantrekkelijke optie.

Periodieke gift

Als u vijf jaar lang een vast bedrag schenkt aan ICFON, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemen we een periodieke gift. Het is onder de huidige wetgeving voldoende als u een overeenkomst periodieke schenking in tweevoud invult (één voor onze administratie en één voor uw eigen administratie) en die opstuurt naar de penningmeester (zie verderop).

Uw voordeel bij een periodieke gift

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u tot maximaal ongeveer 50% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan ICFON schenken.

Schenkcalculator

Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u van internet de schenkcalculator gebruiken. Zo kunt u precies uitrekenen voor welk bedrag u een periodieke gift wilt doen.

Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?

U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen:

Download de overeenkomst periodieke gift (pdf)

De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u en één voor ICFON. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide.

Stuur beide exemplaren van de overeenkomst naar:
Penningmeester van de Stichting ICFON
Wilhelminastraat 1a
6673 XR Andelst.

Let op: u hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen.

ICFON vult op de overeenkomst onder andere enkele codes in, die u t.z.t. moet invullen bij uw belastingaangifte.

U ontvangt het exemplaar voor schenker van deze overeenkomst na verwerking en ondertekening door ICFON retour. U dient deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.

Betaling van uw periodieke gift

Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag in termijnen per halfjaar, kwartaal of maand te betalen.

Het makkelijkst is als u ICFON machtigt om uw gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Gebruik daarvoor de machtiging tot automatische incasso die u kunt downloaden. Vul dit formulier in en stuur het ondertekend met de overeenkomst naar de penningmeester.

Wanneer u uw periodieke gift in termijnen betaalt, dan wordt het eerste kalenderjaar het jaarbedrag verdeeld over de resterende termijnen van het jaar afgeschreven.

De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet meetellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.

Toelichting en vragen

Op de site van de Belastingdienst kunt u de volledige toelichting lezen. En u kunt zich natuurlijk ook wenden tot onze penningmeester Henk Rüger, per email info@icfon.nl of telefonisch 06-10522521.

3. Legaat of erfenis

Dankzij vele trouwe donateurs is ICFON in staat haar werk voor projecten in Nepal te doen. Maar ook als u er niet meer bent kunt u bijdragen aan een beter leven van meerdere arme Nepalezen. U kunt overwegen om ICFON in uw testament op te nemen, om daarmee arme Nepalezen na uw overlijden te laten delen in uw welvaart. Dat kan in de vorm van een legaat of erfstelling.

Legaat
Een legaat is een bepaald bedrag of een bepaald percentage van uw nalatenschap; het kan ook een bepaald (kunst)voorwerp zijn. Bij een legaat is het denkbaar dat u een bepaald project wilt steunen. ICFON zal dan binnen de bestaande mogelijkheden er zoveel mogelijk voor zorgen dat uw wensen worden gerespecteerd. Omdat ICFON door de fiscus is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft ICFON er geen erfbelasting over te betalen. Het volle bedrag van het legaat komt dus ten goede aan ICFON.

Erfstelling
Bij een erfstelling benoemt u ICFON tot uw (mede-)erfgenaam. Na verrekening van alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten, schulden en eventueel overige kosten) krijgen de erfgenamen hun deel. Ook hiervoor geldt dat ICFON geen erfbelasting hoeft te betalen.

Over wat het beste bij uw wensen past kan iedere notaris u informeren. Er zijn veel sites op internet waar u informatie kunt vinden over nalaten. Bovendien kan elke notaris u daarover uitgebreid voorlichten. Ook wij zijn eveneens graag bereid uw vragen te beantwoorden.

U kunt ons steunen door:

Namasté

Dhanyabad
Hartelijk dank voor uw gift!

Search

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.