ISARD (Integrated Self-help Association for Rural Development) en GFN (Green Foundation Nepal)

Zowel ISARD (Integrated Self-help Association for Rural Development) als GFN (Green Foundation Nepal) doen vergelijkbare projecten op gebied van dorpsontwikkeling, waarbij de dorpelingen gemiddeld vier jaar gesteund worden en trainingen krijgen. Na die tijd kunnen ze zelfstandig verder gaan.

Vervolgens starten de organisaties weer nieuwe projecten in andere dorpen waarbij altijd integrale dorpsontwikkeling (alle problemen in het dorp aanpakken) voorop staat. Beide organisaties hebben als personeel een team van Nepalese ontwikkelingswerkers, doorgaans gespecialiseerd in landbouw, veeteelt of sociale mobilisatie. ISARD is wat groter en werkt in het Sindhupalchowk district (ten noordoosten van Kathmandu), terwijl GFN wat kleiner is en projecten doet in het Gorkha district (gelegen halverwege tussen Kathmandu en Pokhara).

Doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door de allerarmste boerenfamilies. De dorpen worden bewoond door de armste boerengemeenschappen bestaande uit etnische groepen die vaak worden beschouwd als laagste kaste in Nepal, zoals bijvoorbeeld de Thami, Pahari, Magar en de Dalit. Veel volwassenen zijn analfabeet en zij bezitten de slechtste stukken grond: smalle terrassen op steile hellingen, of hebben helemaal geen eigen land. Met de traditionele landbouw van rijst, bladgroenten, mais en gerst hebben ze voor slechts een paar maanden per jaar te eten. Vooral de vrouwen werken op het land. De mannen zoeken daglonerswerk in de bouw, ver weg van het dorp en soms ook in het buitenland. Dit is onregelmatig werk en ze verdienen niet veel. Met wat geluk kunnen ze in een jaar 100 euro mee naar huis brengen. In noodsituaties moet er geld worden geleend bij rijke boeren in andere dorpen waarvoor hoge rentes van 30 – 50% per jaar worden gevraagd. Daardoor zitten ze soms jarenlang vast aan een lening. In sommige periodes is er amper genoeg te eten en gaan de kinderen zonder lunch naar school.

Tap geeft water in Phulpingkatti
Grond omploegen met handtractor
GFN - Tomatenteelt

Doel

Het doel is de dorpelingen financieel zelfstandig te maken door een inkomen uit landbouw en veeteelt te verwerven.

Daarvoor is het nodig om alle problemen van de dorpelingen aan te pakken (integrale dorpsontwikkeling).

ISARD en GFN sturen sterk aan op een mentaliteitsverandering als basis van ontwikkeling, dus bewustwording op het gebied van scholing, hygiëne, voor jezelf opkomen, niet meer afhankelijk zijn van anderen, vrouwenemancipatie, enz. De projecten worden in overleg met de dorpelingen vastgesteld, de zogenaamde “demand based” aanpak.

Er zijn dus geen vaststaande kant-en-klare programma’s voor dorpen, want elk dorp heeft zijn eigen specifieke problemen met andere behoeften en wensen.

Druppelirrigatie installatie

Het programma

Winkel in Barabhise
Winkel in Barabhise
GFN Rampur
GFN Rampur

Een nieuw project begint met sociale trainingen waarbij de dorpelingen, en dan vooral de vrouwen, leren samen te werken. Ze moeten zelf spaargroepen starten en de administratie daarvan bijhouden (onder begeleiding van ISARD/GFN). Later kunnen deze spaargroepen omgezet worden naar coöperaties waarvan ze leningen kunnen krijgen, naast de microkredieten die ISARD/GFN verstrekt. Deze programma’s zijn populair vanwege de lage rente die wordt gevraagd, en vanwege het feit dat het de dorpsbewoners zélf zijn die het kapitaal hebben bijeengebracht en beslissen over de leningen die ermee worden gefinancierd. Ook hierin spelen vrouwen een grote rol. De vrouwen leren mondiger te worden, voor hun mening uit te komen en te spreken in het openbaar. Ze leren ook wat de verantwoordelijkheid is van de overheid, en hoe ze de overheid op diens verantwoordelijkheid kunnen wijzen.

In het eerste jaar leert iedereen die zelf een stukje land heeft hoe ze groenten voor eigen gebruik vlakbij huis kunnen telen (de kitchen garden training), hoe ze compost en mest moeten maken en hoe ze ziektes in gewassen kunnen herkennen. Het volgende jaar leren ze om dit uit te breiden en meer te telen dan ze zelf nodig hebben. De dorpelingen zonder land kunnen zich richten op veeteelt met geiten, kippen of varkens. Een deel van de zaden of dieren krijgen ze als donatie en een deel moeten ze later terugbetalen aan ISARD/GFN. Dat geldt ook voor koffieplanten, kardemomplanten en fruitbomen. Het terugbetaalde geld gebruikt ISARD/GFN weer voor microkredieten of voor nieuwe projecten. Dorpelingen leren ook wat het voordeel is van het gebruik van kassen (vooral in de moesson als het veel en hard regent) en krijgen microkrediet om zelf kassen te bouwen. Hoewel 40 kassen in een dorp wat minder idyllisch oogt, zorgt het er wel voor dat de dorpelingen meer voedsel kunnen oogsten! Na 2 jaar zie je in het dorp allerlei groenten groeien: tomaten, aardappels, bonen, erwten, bloemkool, chili, broccoli, waarvan de meeste nieuw zijn voor de boeren. De laatste 2 jaar breiden ze dit verder uit, net als de boeren die veeteelt doen. Uiteindelijk leren ze het voedsel te verkopen op de markt en coöperaties op te zetten, zodat ze gezamenlijk een betere prijs kunnen krijgen.

Waar nodig zal ISARD/GFN ook helpen met watervoorziening in de dorpen. Ook hieraan moet men zelf bijdragen, zowel met arbeid als ook met het terugbetalen van een deel van de uitgaven voor  leidingen, sprinklers en watertonnen.

Zowel ISARD als GFN werken samen met de overheid en zal bij elk project proberen zoveel mogelijk bijdragen te krijgen van de lokale districten en landelijke overheid. Tevens is er veel aandacht voor het milieu, afval verzamelen, paden schoonhouden en voor het belang van het behouden van bossen en bomen. De kinderen worden daar ook bij betrokken en er worden speciale kinderclubs opgericht. De meeste groenteteelt is biologisch doordat de dorpelingen hun eigen compost, mest, insecticiden en pesticiden maken van groenafval en kruiden die in de bossen te vinden zijn. Zodra het inkomen van de ouders toeneemt en er voldoende te eten is, krijgen de dorpelingen ook meer aandacht voor de scholing van hun kinderen. Op sommige plekken richten ze zelf scholen op. ISARD/GFN stimuleren de ouders ook om de kinderen de school te laten afmaken en eventueel verder te studeren.

Na ongeveer vier jaar zijn de dorpelingen in staat om het geleerde zelfstandig toe te passen en heeft iedereen een inkomen uit landbouw of veeteelt. ISARD/GFN kan dan weer verder met een soortgelijk project in andere dorpen.

GFN Binod instructie vrouw landbouw
GFN Binod instructie vrouw landbouw
GFN Rampur Ouderen
GFN Rampur Ouderen
Landbouwtraining
Landbouwtraining

ISARD (Integrated Self-help Association for Rural Development)

ISARD (Integrated Self-help Association for Rural Development) bestaat al dertig jaar en werkt in het Sindhupalchowk district. De samenwerking tussen Stichting ICFON en ISARD begon in 1993 met een geitenproject in één dorp. Sindsdien is de samenwerking gegroeid en nu werkt ISARD in zo’n 15 dorpen tegelijk. ISARD is opgezet door Ebindra Neupane. Nadat Ebindra was gestopt is de leiding overgenomen door zijn zoon Bivas. Die geeft leiding aan een staf die qua grootte steeds wordt aangepast aan de omvang van de op dat moment onderhanden zijnde  projecten.

ISARD voert projecten uit in bergdorpen op een hoogte van 900 – 2400 meter in het Sindhupalchowk-district ongeveer 100 km ten noordoosten van de hoofdstad Kathmandu. In 2021 zijn er nieuwe projecten gestart in de gebieden Mankha (dorpen Badarpa, Dada Kateri en Mankha), Marming (Sarpang village) en Ghumthang (Ghumtang village). De afgelopen 4 jaar, tot en met 2021, waren er projecten in Bwase (Mankha), Thami Gaon (Phulpinkatti), Dhuskun (Phaparchaur en Salle Kepa) en Karthali (Kholekharka, Badepa, Baseri, Kavre, Pavidal en Durumthali). In de jaren daarvoor heeft ISARD voor ICFON-projecten gedaan onder andere in de gebieden Chokati, Piskar, Ghorthali, Karthali en Thumpakhar.

Kas met koffieplanten

GFN (Green Foundation Nepal)

GFN
Bim Maya, Ashok en Binod met afvalzak naast pad

GFN is kleiner dan ISARD en werkt met 3 medewerkers (Ashok, Binod en Bhim Maya) en doet projecten in één gebied in Gorkha.

Qua inhoud en doelstelling wijken de projecten van GFN niet daadwerkelijk af van wat ISARD doet. De GFN-medewerkers werkten voorheen voor CHESS Nepal, waarmee ICFON sinds 2008 samenwerkte voor projecten in Kaski en Gorkha.

Op dit moment, en vanaf 2017, zijn de projecten in het Darbung gebied in de dorpen Raithok, Dadagau, Ranagau, Saimure, Rampur, Khalthok, Tinthok en Simalkharka. Deze projecten worden aangeduid als SLP (Community based Sustainable Livelihood Project).

In de jaren daarvoor waren er projecten in Gorkha in de dorpen Aapchaur, Churling, Terse, Chhapagaun en Chainpur, en in Kaski in de dorpen Bhedabari, Dadagaun, Besitol, Gairigaun, Hadaule, Niware en Okhari. Omdat het project in Darbung in 2021 is voltooid wordt er gewerkt aan de opzet van een nieuw project in nabijgelegen dorpen.

Daarover zijn het bestuur van ICFON en de leiding van GFN eind 2021 nog met elkaar in gesprek.

Nieuws ISARD en GFN

ISARD Update

ISARD is opgericht in 1993 door Ebindra Neupane die oorspronkelijk uit een arm dorp uit het Sindhupalchowk-district kwam, maar uiteindelijk verhuisde naar de hoofdstad Kathmandu

Lees verder »
Landbouwtraining

Veldbezoek aan ISARD

Veldbezoek aan ISARD/ ICFON projecten in Sindhupalchowk, Nepal Melanie Stallen, Oktober 2023 Voor het bezoek aan één van de ICFON projecten ging ik uiteraard eerst

Lees verder »
Search

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.