ISARD, veel werk verzet in de eerste helft 2022

De staf van ISARD is er in geslaagd om weer een zeer leesbaar en interessant verslag over de activiteiten in het eerste halfjaar 2022 samen te stellen. Hieronder een samengevatte weergave van de meest relevante inhoud daarvan .

ISARD is in 2022 begonnen om de werkzaamheden in een aantal nieuwe dorpen daadwerkelijk invulling te geven of de in 2021 voorzichtig gestarte (voorbereidende) activiteiten verder uit te voeren binnen de plannen voor 2022. Het betreft twee gebieden:

  • Mankha in de zuid-westhoek van Sindhupalchowk met als belangrijkste plaatsen Badarpa en Chimling
  • Marming en Ghumthang in het noorden van Sindhupalchowk, dichtbij de grens met China
 

De invloed van Covid en de daaraan verbonden lockdown was in het eerste deel van 2022 in de activiteiten van de boeren in de projecten nog goed merkbaar. Het was bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig aan goede zaden en ander landbouwmateriaal te komen. Maar met het heropenen van de markten en extra hulp van de landbouwspecialisten van ISARD (de JTA’s) is de normale gang van zaken weer aan het terugkomen. Wat die ontwikkeling weer niet ondersteunde was de moesson. Die begon dit jaar vroeg en was zwaar. Er waren diverse landverschuivingen en overstromingen in het ISARD-gebied, met 7 doden. Door de landverschuivingen werden wegen en paden geblokkeerd, wat het reizen naar de projecten behoorlijk bemoeilijkte. Desondanks zijn er in de projecten veel zaken opgepakt. Zo zijn er op verschillende plaatsen trainingen gegeven op allerlei gebied: vrouwengroepen over sociale weerbaarheid, financiële trainingen, microkredieten/microfinanciering, trainingen over opkweken en onderhoud van gewassen. De driedaagse training over microfinanciering en microkredieten levert de individuele boeren veel informatie op waarmee ze de kans krijgen een eigen bedrijfje op te starten. In totaal werden hiermee zo’n 88 huishoudens bereikt in Ghumtang en Naagpuje in het noorden. Vooral in Naagpuje was een dergelijke hulp meer dan nodig. In 2021 was er door een zware aardverschuiving veel land verloren gegaan, waardoor de mensen daar weer op gang moesten worden geholpen.

De kweek van koffie in Sindhupalchowk is een groot succes. In Mankha werden 74 (!) boeren voorzien van stekken van koffieplanten. In Nepal stijgt de vraag naar kwalitatief goede koffie. Koffieteelt is een milieuvriendelijke teelt. Er zijn geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest bij nodig. Koffie is een schaduwplant. Daarvoor worden onder meer bananenplanten en walnootbomen gepoot, die ook productie van vruchten opleveren. Daarnaast is de grond in Ghumtang en Mankha zeer geschikt voor de teelt van lychees en avocado.

In Ghumtang en Hundung zijn, mede met behulp van gelden van Hiamalayan Resources,  waterleidingen vervangen die in 2015 bij de aardbeving werden vernield en werd daardoor een betere verdeling van het water via kranen mogelijk. Hierdoor is er ook in deze dorpen nu toegang tot goed drinkwater. Doordat er nu voldoende water beschikbaar is, is de teelt van sechuanpepers en kardemom inmiddels goed van de grond gekomen. Twee groepen boeren kregen ieder de beschikking over een elektrische graanmolen, ter vervanging van de traditionele watermolens die alleen tijdens de moesson waren te gebruiken. Bijna 80 huishoudens profiteren hiervan.

Het kweken van fruit neemt flink toe. Er werden in Ghumtang en Mankha aan ruim 100 huishoudens stekken uitgereikt van mango, guave, citroenen en sinaasappelen. Ook zijn de eerste ervaringen met het telen van druiven opgedaan.

In de ter beschikking gestelde budgetten zit ook altijd een bescheiden component voor het verlenen van noodhulp aan individuele personen of gezinnen (de zogenaamde relief and treatment support). De leiding van ISARD bepaalt hoe en aan wie dit budget wordt besteed. In het eerste halfjaar is aan twee personen een bedrag verstrekt van ieder Nrs 15.000 (ongeveer € 100). Hiermee kon voor een kankerpatiënt en een hartpatiënt een deel van de kosten van de behandeling in een ziekenhuis worden betaald.

Het lokale bestuur is erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen. De bestuurders worden dan ook regelmatig bijgepraat over de activiteiten die zijn uitgevoerd en in de planning staan. Voor het tweede halfjaar van 2022 zijn diverse opleidingen gepland. Dit gaat onder meer om:

  • trainingen om natuurlijke bestrijdingsmiddelen en mest te maken;
  • trainingen voor commerciële teelt buiten het traditionele seizoen;
  • trainingen voor het kweken van diverse soorten paddenstoelen;
  • trainingen met betrekking tot microkredieten.

 

Daarnaast staat de bouw van een Multifunctioneel Centrum op het programma. Daar kunnen cursussen worden gegeven, maar het kan ook dienen als verzamelplaats voor naar de markt te vervoeren landbouwproducten.

Ondanks de lastige omstandigheden waaronder in het eerste halfjaar soms moest worden gewerkt, is het duidelijk dat de leiding en medewerkers van ISARD toch in staat zijn geweest om goede resultaten te boeken. Het uitgebreide verslag over het eerste halfjaar en de bijbehorende foto’s geven daarvan een mooi beeld. Deze samenvatting heeft als doel om u als donateur in beknopte vorm zo goed mogelijk te betrekken bij wat er allemaal in de projecten aan werk wordt verricht.

Search

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.