GFN full speed van start met Tanglinchowk-project

Onze partner Green Foundation Nepal (GFN) heeft het project in Darbung afgesloten en is in 2022 full swing aan de slag gegaan met het nieuwe project in Tanglinchowk. In de vorige nieuwsbrief hebben wij al aandacht besteed aan dit project en de daarvoor gestarte crowdfundingsactie. Tanglinchowk is eigenlijk een verzameling verspreid liggende dorpsdelen. Melanie Stallen, een Nederlandse civiel ingenieur met een zeer lange ervaring in Nepal, is op verzoek van ICFON in het voorjaar vijf dagen aanwezig geweest in het projectgebied. Samen met de directeur van GFN, Ashok Sapkota, heeft ze intensief gekeken naar met name de watersituatie in het gebied, zowel wat betreft het drinkwater als het irrigatiewater. Haar adviezen zijn door GFN meegenomen in de projectactiviteiten: starten daar waar er al water is en later de infrastructuur voor water voor het hele project ontwikkelen. Melanie heeft veel, met name waterprojecten, in Nepal mee helpen ontwikkelen en heeft dus veel ervaring met ontwikkelingsprojecten in het algemeen. Over Tanglinchowk zei ze dat ze zelden zo’n arm gebied was tegen gekomen. Meer dan genoeg te doen dus voor GFN.

Ashok Sapkota heeft zich vanaf het begin ingezet om goede contacten met het lokale bestuur te onderhouden. In Darbung waren de lokale bestuurders erg enthousiast over de bereikte resultaten. In Tanglinchowk zijn daarom de burgemeester en lokale autoriteiten vanaf het begin meegenomen in de ontwikkelingen van het project.

In het eerste halfjaar zijn er 10 bijeenkomsten geweest met de bewoners om de bedoelingen van het project uit te leggen. Daarnaast zijn er 12 vrouwengroepen geformeerd die gericht zijn op diverse vormen van landbouw (een soort productgroepen). Ook zijn er 4 kindergroepen samengesteld, die allerlei kindgerelateerde activiteiten zullen gaan uitvoeren.

Via de bestuurlijke contacten zal er een afstemming plaats vinden met andere organisaties in het werkgebied. Daarmee moet worden voorkomen dat er onnodige duplicering van activiteiten gaat plaats vinden, maar dat er juist wordt gekeken naar vormen van samenwerking.

Er zijn al veel trainingen gegeven, waaraan zo’n 75 personen hebben deel genomen. Er staan voor de rest van het kalenderjaar nog trainingen gepland voor ongeveer 125 inwoners. Om de teelt van groenten en fruit een boost te geven zijn er ongeveer 600 planten uitgedeeld, voornamelijk voor de teelt van citroen, avocado en zwarte peper. Om het zware werk op de terrassen te vergemakkelijken zijn er drie minitillers (kleine frezen) aangekocht. Bij de overdracht daarvan aan de doelgroepen zal de lokale overheid er nog drie minitillers aan toevoegen.

Per augustus lag de planning van de uit te voeren werkzaamheden goed op schema. Wilde Ganzen heeft toegezegd 1/3 deel van de kosten van het project voor 2022 op zich te nemen. GFN zal er dan ook voor zorgen dat wat er voor 2022 is gepland, ook tijdig en op een verantwoorde manier zal worden uitgevoerd.

Search

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.