Zware aardbeving in Nepal april 2015

Elke donatie is welkom: NL57ABNA0491202490 t.n.v. ICFON, ovv “Aardbeving”, Delft.

DANK U!!

Kijk hier hoe u op andere manieren kunt doneren
24 september 2015 Donatie ASN Foundation

ICFON heeft een mooie donatie ontvangen voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. De ASN Bank heeft ruim 600.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van € 12 miljard.

Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken.

De ASN Bank maakt deel uit van SNS REAAL. Meer informatie vindt u op www.asnbank.nl of www.asnbank.nl/foundation.

Aardbeving in Nepal

Update dinsdag 26 mei

Er is de afgelopen week weer veel werk verricht in Nederland en Nepal. Wat we horen is dat er in veel dorpen van ISARD een hopeloze situatie ontstaat. Men is bang voor grote landslides die hele dorpen weg zullen vagen aangezien de moesson eraan komt. Het is daarom moeilijk om te kijken of we de landbouw activiteiten voort kunnen zetten. Hopelijk kunnen de boeren wel rijst blijven verbouwen. Het zal moeilijk worden om het telen van tomaten voor te zetten aangezien er geen plastic kassen voor handen zijn, mensen leven daar namelijk nu in. Misschien dat de boeren er nog wel bloemkool en groene kool kunnen verbouwen. ISARD kan zich nu vooral alleen maar bezig houden met het maken van daken en tijdelijke onderkomens ook omdat er nu geen landbouw expert in de gebieden aanwezig is. In andere gebieden van ISARD waar er minder kans is op landslides, is al begonnen met de bouw van tijdelijke onderkomens. Voor de mensen die het het meeste nodig hebben is begonnen met het uitdelen van 300 tinnen daken in 6 VDC’s.

Onze project coördinator Bivas werkt is opnieuw gaan kijken in de dorpen Tungathali en Mulabari. Hij zag daar veel scheuren in de aarde. Ook geeft hij aan dat mensen bang zijn om er te wonen vanwege de regen die gaat vallen, maar aan de andere kant willen ze er ook niet weg. Er zijn nog steeds veel aardbevingen en naschokken van 4-5 op schaal van Richter. Dat zorgt er nog steeds voor dat ineens een berg kan afbreken. Het succesvolle landbouwproject van Badahare farm, waar mensen van Selele landbouwgrond huurden, kan ook niet meer doorgaan. Een groot deel van de landbouwgrond is door de aardbeving in Nepal tientallen meters lager in de rivier gestort, en van de berg aan de andere kant zijn al grote stukken rots afgebroken en op het land gevallen. In Budepa is nu een stuk van de demonstratieboerderij gebruikt voor tijdelijk onderdak van mensen van andere dorpen.

[columns] [span6]

aardbeving in Nepal april 2015 ICFON

[/span6][span6]

aardbeving in Nepal april 2015 ICFON

[/span6][/columns]

[columns] [span6]

aardbeving in Nepal april 2015 ICFON

[/span6][span6]

aardbeving in Nepal april 2015 ICFON

[/span6][/columns]

Via Impulsis is ICFON in contact gekomen met The Nepal Trust, en dit heeft weer geleid tot een samenwerking tussen Nepal Trust en ISARD. The Nepal Trust heeft afgelopen week aan ISARD diverse zaken verschaft voor distributie in onze projectgebieden:

  • 128 stuks greenhouse plastic: zowel voor kas als voor tijdelijk onderdak
  • 3000 kg rijst
  • 43 tentdoeken (6m x 8m) voor scholen en kinderdagverblijf

Naast het contact wat voorzitter Wilko Verbakel bijna dagelijks heeft met Bivas, heeft Bivas ook contact met het kantoor van ICCO in Kathmandu. Hij verzorgt de samenwerking met Nepal Trust, gaat van vergadering naar vergadering en regelt de transporten van materialen. Hij heeft ook contact met enkele ingenieurs en aannemers van Pulchowk campus die met hem meedenken hoe er zoveel mogelijk shelters zo goedkoop mogelijk gebouwd kunnen worden.

Afgelopen week is er ook een truck met 800 metalen platen vertrokken vanuit Kathmandu naar Sindhupalchowk. We hebben per huis 16 platen nodig, dat kost per huis ongeveer 80 euro. Deze platen zullen later gebruikt worden voor de daken van de nieuw te bouwen huizen. Alle materialen worden in een later stadium dus weer opnieuw gebruikt voor een structurele oplossing.

Zoals eerder gemeld is het dorp Mulabari zwaar getroffen. De water bron is verdwenen. ISARD organiseert nu samen met ICFON dat er pijpen en een watervat geinstalleerd worden, zodat het water van de rivier door het dorp gebruikt kan worden. Helaas zorgt dit voor een extra risico van ziektes, dus we zijn nog op zoek naar een geschikte waterzuivering. ISARD heeft al gezorgd dat 2 vrijwilligers met medische achtergrond de dorpelingen hebben voorgelicht over de gezondheidsrisico’s.

Ook hebben we nog nieuws van particulieren die mooie initiatieven tonen: Steven en Jasper uit Amsterdam besloten samen met hun vrienden om geld op te halen voor ICFON in de kerk: ze verkochten voor 150 euro aan minicupcakes! Hiervan kunnen we voor 2 families golfplaten kopen, waar ze een tijdelijk onderkomen van kunnen bouwen. We hopen dat velen het voorbeeld van Steven en Jasper volgen, want de wederopbouw van Nepal zal nog lange tijd gaan duren.

Update woensdag 20 mei

Vandaag is de 2e truck met 800 golfplaten vertrokken richting het Sindupalchok district. Deze zullen gebruikt worden als dakbedekking, zodat de mensen enige beschutting hebben tegen de komende regen. De overheid gaat golfplaten verstrekken, maar dat zal niet voor het regenseizoen zijn. Daarom heeft ICFON besloten om het de eerste prioriteit te maken om in elk VDC voor 50 huishoudens golfplaten te leveren.

Er is nog geen totale inventarisatie gemaakt van wat er nodig is. In Gorthali is nog niemand geweest (Tungatali en Lapse). ISARD heeft ook te weinig personeel. ICFON heeft ISARD gevraagd om vrijwilligers in te schakelen om naar Tungatali en Lapse te gaan en aan ISARD te rapporteren over de situatie. In sommige VDCs zijn actieve ISARD-leden actief en daar hoeft ISARD nu niet naar toe. Deze leden zorgen voor goede selectie wie de shelters moet krijgen. Bijvoorbeeld in Chokati en in Piskar is dit het geval.

[columns] [span4]

aardbeving in Nepal april 2015 ICFON

[/span4][span4]

aardbeving in Nepal april 2015 ICFON

[/span4][span4]

Aardbeving Nepal ICFON

[/span4][/columns]

De wederopbouw zal pas na de moesson kunnen starten. ICFON moet nog kijken wat de eisen van de overheid gaan worden, en wat de overheid gaat (kan) bijdragen. Daarom is het nu nog niet mogelijk om concrete plannen te maken.

Wat betreft voedselhulp: Rode kruis is nog niet gesignaleerd in de dorpen. Plan international wel. Meeste voedselhulp wordt nu gebracht door Indiase liefdadigheidsinstellingen. Zij hoeven zich niet te registreren. Vaak zijn het religieuze groeperingen van tempels etc.

Update zaterdag 9 mei

In de afgelopen 2 weken heeft ISARD voedsel verstrekt aan 1017 huishoudens in 6 van de huidige VDC’s (Village Development Committee) van het ISARD project plus in een paar VDC’s waar ISARD vroeger werkte en aanliggende VDC’s. Na de eerste voedselhulp die door ICFON betaald werd en door NEST ingekocht, heeft de Govionda Development Association Germany (GDAG) veel van de voedselhulp, medicijnen en tenten betaald. We zijn hen zeer erkentelijk voor hun samenwerking met ISARD, en voor Emma-Sophia Nagels voor de eerste contacten met deze organisatie. Naast voedsel heeft ISARD ook zeep, zonneladers voor mobiele telefoon, zaklampen, water purifier en eerste hulp dozen verstrekt aan dorpelingen.
ISARD is vanaf het begin van de aardbeving druk geweest met mobiliseren van mensen in alle dorpen. Vanaf het begin hebben ze iedereen aangemoedigd tijdelijke onderkomens te maken van de beschikbare materialen. Met golfplaten van daken en houten balken zijn “hutten” gemaakt die beschermen tegen de regen. En in andere dorpen zijn mensen massaal in hun plastic tunnels voor tomatenteelt gaan wonen. Voor mensen die geen materialen hadden zijn in totaal 300 tenten verstrekt. We zijn nog aan het kijken hoeveel mensen van de meer dan duizend huishoudens verdere hulp voor een tijdelijke woning nodig hebben, en wat we voor hen kunnen verzorgen.

Onderdak aardbeving Nepal ICFON
In elk dorp zijn vergaderingen belegd waarin de groepen werden aangemoedigd om tenminste één gebouw per dorp te herbouwen voordat het regenseizoen begint. Dit gebouw kan dan gebruikt worden als kinderopvang of school, zodat ouders niet thuis hoeven te blijven om voor de kinderen te zorgen. ISARD is ook in discussie met het District Educational Office voor een bijdrage van de overheid voor het herbouwen van enkele scholen en kinderdagverblijven. Wij (ISARD/ICFON) kunnen en moeten niet alles betalen, de overheid heeft ook een verantwoordelijkheid!

Update vrijdag 8 mei

Het is inmiddels alweer bijna 2 weken geleden dat de heftigste aardbeving in 81 jaar Nepal in diepe rouw dompelde. Maar inmiddels is duidelijk dat de Nepalezen een veerkrachtig volk zijn.

ISARD, onze ICFON-partner in Sindhupalchowk krijgt hulp van het Nepalese leger om voedsel te distribueren in Lapse, Bimthali en Tungatali. Een positief teken is dat boeren al gevraagd hebben om nieuwe groentezaden en extra kardemomplanten. Veel planten zijn beschadigd en kardemom is een goede bron van inkomsten. Blij te horen dat ze, hoewel zonder huis nu, toch aan landbouw blijven denken! Het zaaiseizoen begint binnenkort en als de boeren niet zaaien is er over een paar maanden geen eten meer. Er moet veel herbouwd worden, zoveel huizen, maar ook 5 droogovens voor kardemom.
[hcolumns]

[columnhelper col-md-4]

aardbeving in Nepal april 2015 ICFON

[columnhelper col-md-4]

aardbeving in Nepal april 2015 ICFON

[columnhelper col-md-4]

Ingestorte huizen aardbeving Nepal ICFON

[/hcolumns]

 

Met het zaaiseizoen in het vooruitzicht is ICFON zeer verheugd met de donatie van zaden ter waarde van €10.000 van een zadenfabrikant. Zoals gezegd is het van groot belang dat de boeren toch blijven werken aan landbouw, om ervoor te zorgen dat er over een paar maanden nog te eten is.

ISARD stimuleert ondertussen ook de herbouw van huizen, scholen en community gebouwen. Vooral de laatste 2 zijn belangrijk, want hierin kunnen gelijk meerdere families onderdak in vinden wanneer het regenseizoen begint. In Mulabari bijvoorbeeld is men begonnen met het herstellen van een kinderopvang centrum. Zodra de kinderen hier weer terecht kunnen, hebben de ouders meer tijd en gelegenheid zich te richten op landbouw en opbouw van de dorpen.

Dit alles had ICFON niet kunnen bewerkstelligen met behulp van alle ontvangen donaties! Onze dank is groot hiervoor! We zijn er helaas nog lang niet, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we met behulp van uw steun en ons netwerk kunnen bijdragen aan de wederopbouw van dit prachtige land.

 

Vandaag is het team van NEST naar het dorp Kholakhark in Palung VDC in het Makawanpur District vertrokken om de materialen naar 120 families te brengen. Het Nepalese leger en de politie hebben de vrijwilligers van NEST geholpen bij het transport naar dit erg afgelegen dorp.

Update dinsdag 5 mei

Vandaag heeft ISARD het laatste deel van de 20 ton voedsel gedistribueerd, daarna is Bivas teruggegaan naar Kathmandu. Namaraj en Rajendra wandelen naar elk ISARD dorp om met de mensen te praten. Het duurt even voordat ze alle dorpen bereikt hebben omdat er vaak uren wandelen tussen de dorpen in zit. Ze geven aan dat het voor de mensen belangrijk is om niet stil te zitten en af te wachten tot er internationale steun komt. Ze moeten zelf hun huizen gaan opbouwen met financiële ondersteuning van ISARD en ICFON. De laatste paar dagen hebben de bewoners tussen het puin van hun ingestorte huizen gezocht naar materialen die ze opnieuw kunnen gebruiken. ISARD blijft de bewoners stimuleren om enkele huizen opnieuw te bouwen voordat de monsoon start.

Update maandag 4 mei

Vandaag is de tweede truck met 20 ton goederen gearriveerd in Sindupalchowk. Deze operatie heeft ICFON in samenwerking met de Govinda Development Association Germany en ISARD georganiseerd. De samenwerking verloopt efficiënt en de ISARD staf gaat naar elk dorp om de schade op te nemen. Het dorp Mulabari is het ergste getroffen. Het was al het armste dorp en nu zijn alle huizen inclusief de school verwoest, daarnaast is ook hier veel land verwoest door de hevige landslides. Vandaag zijn de bewoners gestart met het opnieuw bouwen van de school. Voorzitter Wilko Verbakel van ICFON probeert dagelijks met Bivas Neupane, coördinator en manager van ISARD, te overleggen en de meest recente updates te krijgen. Hieronder een aantal foto’s van het uitdelen van het voedsel.

De Shrestha familie van NEST (Laxmi, Ganesh, Prajwal, Bhim  en anderen) hebben vandaag weer erg hard gewerkt. Het volgende voedseltransport in Palung VDC in Makwanpur is georganiseerd, gesponsord door ICFON en NEST. Vandaag hebben ze voor 120 families voedsel gekocht in Hetauda, zuiden van Nepal (voor ongeveer 3500 euro). Ze zijn heel de dag bezig geweest om pakketjes te maken voor elke familie. Morgen zullen ze vertrekken naar Sindupalchowk met een truck en al het voedsel meenemen.

Update zaterdag 2 mei

Het uitdelen van de eerste hulpgoederen is inmiddels begonnen. Dit was niet mogelijk geweest zonder alle donaties die ICFON ontvangen heeft! ICFON en haar partners in Nepal zijn hiervoor erg dankbaar!

[hcolumns]

aardbeving in Nepal april 2015 ICFON

[columnhelper col-md-4]

aardbeving in Nepal april 2015 ICFON

[columnhelper col-md-4]

Uitdelen hulpgoederen ardbeving Nepal ICFON

[/hcolumns]

In Sindupalchowk is een vrachtwagen aangekomen met 5.000kg aan hulpgoederen, waaronder voedsel, maar ook tenten en spullen om de huizen op te bouwen. Met het regenseizoen voor de deur is dit van groot belang. ICFON werkt daarom ook nauw samen met de lokale partners om met een gestructureerd plan te komen om ervoor te zorgen dat de bewoners van de getroffen dorpen snel een veilig en schoon onderkomen krijgen. Daar waar ICFON heeft bijgedragen aan de bouw van kwalitatief hoogwaardige landbouwkassen, gebruiken mensen deze nu om in te schuilen. Dit geeft op korte termijn ieder geval een veilig onderkomen.

Voorzitter Wilko Verbakel heeft een interview gegeven voor de NOS. ‘Nepalezen moeten door, anders is er straks geen eten meer’. Lees het interview hier.

Het is mooi te zien dat de giro 555 actie ook veel donaties oplevert. Het bewijst maar weer dat Nepal in het hart van vele mensen zit. Ook ICFON was aanwezig op de giro 555 manifestatie in Amsterdam. Enige zorg is er wel omtrent de berichtgeving dat alle opgehaalde financiële steun via de Nepalese overheid besteed moet worden. Nepal is helaas nog steeds 1 van de corruptste landen van de wereld en ervaringen uit het verleden leren dat lang niet al het gedoneerde geld op de juiste plekken terecht komt. ICFON is daarom blij met het eigen netwerk, opgebouwd in ruim 20 jaar. Op deze manier kunnen we alle donateurs garanderen dat alle donaties echt terecht komen waar het het meest nodig is! En dat merken we nu al. Door de slagvaardigheid van de medewerkers van Chess, NEST en ISARD is de hulp vanuit ICFON al zeer snel op gang gekomen, daar waar internationale noodhulp pas vandaag de weg lijkt te vinden naar de getroffen gebieden (berichtgeving Rode Kruis).

[columnhelper col-md-6]

Aardbeving Nepal ICFON giro 555

[columnhelper col-md-6]

Aardbeving Nepal ICFON giro 555

 

Update woensdag 29 april, 11.30u

Inmiddels is ICFON erin geslaagd regelmatig contacten te onderhouden met medewerkers van onze lokale partners. ICFON heeft al de eerste ontvangen donaties overgemaakt naar Nepal, wat nog een uitdaging is, omdat veel banken op dit moment gesloten zijn. Gelukkig heeft ICFON een zeer goed en uitgebreid netwerk in Nepal, niet alleen in de grote steden, maar ook in de meer afgelegen gebieden.

Gorkha en Sindhupalchowk zijn gebieden waarin ICFON projecten uitvoert. Helaas zijn deze gebieden zwaar getroffen door de aarbeving in Nepal. Het zal jaren duren voordat ICFON daar de draad weer kan oppakken en de focus is nu puur gericht op verlenen van de eerste noodhulp.

[columns] [span6]

Aardbeving Nepal ICFON

[/span6][span6]

Aardbeving Nepal ICFON

[/span6][/columns]

Op dit moment worden tenten, voedsel en andere eerste noodzakelijke producten gekocht (vaak in India) en op transport gezet naar de getroffen gebieden, gecoordineerd door de medewerkers van onze lokale partners. Het regenseizoen staat op het punt te beginnen, dus het is belangrijk dat de mensen snel een veilig onderkomen krijgen. In Sindhupalchowk heeft ICFON vanuit de projecten de afgelopen jaren veel kwalitatieve hoogwaardige kassen en geitenstallen gebouwd. Voor zover deze kassen en stallen nog overeind staan kunnen mensen daarin nu schuilen.

Update dinsdag 28 april, 20.30u

Een vrijwilliger heeft een aantal foto’s doorgestuurd van de getroffen gebieden buiten Kathmandu.

Aardbeving Nepal ICFON
Hele dorpen zijn van berghellingen gevaagd
Aardbeving Nepal ICFON
Van veel huizen is weinig meer over
Aardbeving Nepal ICFON
Mensen leven in tenten, met het regenseizoen voor de boeg

Foto’s: Anne Lazeroms

Update dinsdag 28 april, 7.30u

Er is intensief contact met de project coordinatoren in Nepal, waaronder Raj Kumar. Hij schrijft:

“I’ve got more information from Sirandanda. According to the information which I got, Sinjung VDC where Sirandanda lies, 34 people are died in that VDC. Among them Sirandanda, Lame and Taple 5 people are dead. Other alive people are homeless. There is no reliable management of lodging and folding of those survived people. The road to reach there is also damaged. With the help of local people and local government the road is opened for some times and again blocked by the landslide. I’m coordinating with the risk management committee of Gorkha district. They suggested us to help not only to sinrandanda but to the whole VDC of Simjung because to rescue only one village of the VDC may create conflict. Among 788 HHS of simjung VDC affected hhs need the help. Recently they need alternative shelter, food and medical treatment. Beside these things they also need dresses and counseling. They have called for the meeting and i’m moving to Gorkha within a few minute. Danu is coordinating the management of food, shelter and other things. For medical treatment, Chess’s ex staffs who are now in government officials in medical field are organizing for it. I’ll convey the message after the meeting with risk management committee. If possible i’ll talk to you in email. If email is not available i’ll talk to Danu on phone and she will contact with you.

Thank you!

Best regards
Rajkumar”

Medewerkers van ICFON hebben Laxmi Shrestha gesproken, ze woont vlakbij Hetauda maar heeft bericht uit Sindupalchowk: “I hear 95% houses are broked and 877 people are die in my old village Sindhupalchok but still no phone call with my cousin and relatives. I hope everyone is OK. I am praying for them……stay safe all”.

Update zondag 26 april, 13u

Zaterdag 25 april rond 12.00 lokale tijd werd Nepal getroffen door een zware aardbeving op schaal 7.9 van Richter, de zwaarste aardbeving in Nepal in 81 jaar. Zwaar getroffen gebieden zijn onder andere Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, Gorkha, Sindhupalchok en Lamjung.

De meest recente cijfers laten een dodental van 3500 slachtoffers zien. Verwacht wordt dat dit aantal nog gaat stijgen tot meer dan 7500.

ICFON probeert zoveel mogelijk contact te houden met de project-coördinatoren in Nepal. Dit valt niet altijd mee vanwege de slechte verbindingen. Raj Kumar, directeur CHESS Nepal, lokale partner van ICFON: “Het is een verschrikkelijke ramp met grote gevolgen voor juist de meest kwetsbare groepen in Nepal die al hun bezittingen zijn verloren.” Raj Kumar geeft aan dat het even duurde voordat er contact was met het team in Ghorkha aangezien er een tijd geen verbinding was. Raj Kumar meldt dat iedereen van CHESS Nepal veilig is. Er zijn wel heel veel mensen dood in de dorpen, de schade is enorm. Hele dorpen zijn verdwenen. Mensen lopen in shock rond en ze kunnen nog niet goed praten over wat er gebeurd is. Er is een gebrek aan water, voedsel, elektriciteit, dekens, tenten en dringende eerste hulp middelen zoals jodium en verband. Raj Kumar probeert de komende dagen meer informatie te krijgen vanuit de project gebieden.

Bivas Neupane, de project coördinator van ISARD, geeft aan dat 60% van de huizen in de dorpen in het Sindulpalchowk district is ingestort en vol liggen met modder en stenen. De naschok die zondagmiddag te voelen was had een kracht van 6.9 op de schaal van Richter en het epicentrum lag in Sinduplachowk district, daar waar het project gebied van ISARD is. We hopen dat de dam, die vorig jaar gemaakt is in verband met de enorme aardverschuiving waarbij veel overstromingen waren, heel blijft anders wordt de schade nog groter. Ook geeft Bivas aan dat er veel doden zijn in Sindupalchowk district. Hoeveel doden is nog niet bekend.

Hom Nath Aryal, de directeur van de New Tulip School in Kathmandu, geeft aan dat het gebouw van de NTS nog overeind staat en dat iedereen veilig is. Dit is natuurlijk een enorme opluchting. Wel vertelt hij aan dat de ravage in Kathmandu enorm is.

Vanwege de vele naschokken, vaak tussen de 6 en 7 op de schaal van Richter, heerst er veel angst en slapen mensen op straat. Men is bang voor het uitbreken van ziektes vanwege de slechte hygiëne, het gebrek aan schoon water, elektriciteit en capaciteit voor de gewonden en de doden.

U begrijpt dat er veel hulp nodig is voor nu en de komende jaren. We hopen dat u de mensen wilt helpen bij de opbouw van hun land na deze verschikkelijke aardbeving in Nepal.

Elke donatie is welkom: NL57ABNA0491202490 t.n.v. ICFON, ovv “Aardbeving”, Delft.

DANK U!!

Kijk hier hoe u op andere manieren kunt doneren

Zoek

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.