Machtigen

Wij stellen het op prijs als u voor uw donatie voor Nepal een machtiging afgeeft. Hiermee geeft u blijk van waardering voor ons werk en maakt u het ons mogelijk toezeggingen te doen aan de projecten in Nepal.

Op onze site kunt u het machtigingsformulier downloaden. Deze kunt u printen, invullen, ondertekenen en vervolgens retour zenden aan onze penningmeester. Dit kunt u doen via post of scannen en mailen. Doneer €35 of meer per jaar en ontvangt u gratis elk kwartaal de Samachar, het blad van ICFON waarin de voortgang van de projecten beschreven wordt.

Eenmalige donatie voor Nepal

Voor een donatie kunt u heel gemakkelijk gebruik maken van de donatiebutton op deze site. U kunt doneren via IDEAL, PayPal of met credit card. Mocht u een specifiek doel of project voor ogen hebben met uw donatie, kunt u dat vermelden in het veld achter uw naam.

Overboeken

Overboeken via een bankoverschrijving is natuurlijk ook mogelijk. Wilt u op de overboeking uw adresgegevens vermelden zodat wij u de Samachar kunnen toesturen? U kunt uw gegevens ook mailen naar de penningmeester.

Onze rekeninggegevens:

IBAN: NL57ABNA0491202490 t.n.v. ICFON, Delft
BIC: ABNANL2A

Fiscale mogelijkheden

ICFON is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen als deze een bepaald minimum (drempelbedrag) overschrijden. Als u een gift doet in de vorm van een periodieke gift is deze volledig aftrekbaar. Klik hier voor meer informatie.