WAAROM ICFON?

Na meer dan 25 jaar ervaring met ontwikkelingsprojecten in Nepal is de integrale dorpsontwikkeling al jarenlang het speerpunt van ICFON. Dit doen wij door zelfvoorzienende en commerciële landbouw en veeteelt in dorpen in Nepal op te zetten. We leren mensen om effectiever gebruik te maken van hun grond, zodat zij meer en afwisselender voedsel voor hun eigen families kunnen verbouwen, maar ook producten verbouwen om te verkopen.

Een project in een dorp duurt 4-6 jaar. In het begin is de aanpak vooral gericht op sociale trainingen (soms ook alfabetiseringstrainingen), opstarten van spaargroepen en aandacht voor gezondheid en sanitair. Ook leren de boeren op kleine schaal groente te telen voor eigen gebruik en organische compost te maken. Een vervolgstap is om de groenteteelt op te schalen naar commerciële landbouw, zodat mensen ook hun producten kunnen verkopen. Dit gebeurt zoveel mogelijk biologisch. Als in een dorp water- en irrigatievoorzieningen nodig zijn, wordt hier ook aan gewerkt. In het derde jaar leren de dorpsbewoners om coöperaties op te zetten en het gezamenlijk verkopen van de oogst te organiseren.

Lokale Nepalese trainers van het ISARD project verzorgen de trainingen en wonen tijdelijk bij de boeren in de dorpen om zo doeltreffend mogelijk de boeren te helpen. De integrale aanpak houdt in dat we proberen zoveel mogelijk problemen in de dorpen aan te pakken en ons niet op maar één onderwerp als gezondheid of scholing te richten. Daardoor heeft dit een grotere kans op

succes en duurzaamheid van het project. Na 4-6 jaar moet een boer in staat zijn om tussen de 500 en 1500 euro per jaar te verdienen met landbouw en veeteelt, daarnaast heeft de hele familie genoeg gezonde groente te eten. De kosten voor ICFON bedragen ongever 300-500 euro per familie in totaal.

De dorpsbewoners die deelnemen aan onze projecten merken de impact die het op hun levens heeft.

Dhan Kumari Thami, 1 van de vrouwen die deelneemt aan het ISARD project:

“Het beste wat is gebeurd sinds we betrokken zijn geraakt bij de groenteteelt, is dat we eigen baas zijn geworden. Eerder werkten we voor anderen. Vandaag werken mijn man en ik hard op onze eigen boerderij en zijn we eigen baas.”

Ons doel is om deze aanpak uit te breiden naar nieuwe dorpen, zodat meer Nepalezen deze kans krijgen geboden. Deze projecten zouden wij niet kunnen realiseren zonder de steun van Inproba, Kerk in Actie en vele individuele donoren, en wij zijn altijd op zoek naar nieuwe donoren die ons helpen dit te bereiken.

De ontwikkeling van onze projecten kan gevolgd worden in ons kwartaalblad de Samachar.

Machtigen

Wij stellen het op prijs als u voor uw donatie voor Nepal een machtiging afgeeft. Hiermee geeft u blijk van waardering voor ons werk en maakt u het ons mogelijk toezeggingen te doen aan de projecten in Nepal.

Op onze site kunt u het machtigingsformulier downloaden. Deze kunt u printen, invullen, ondertekenen en vervolgens retour zenden aan onze penningmeester. Dit kunt u doen via post of scannen en mailen. Doneer €35 of meer per jaar en ontvangt u gratis elk kwartaal de Samachar, het blad van ICFON waarin de voortgang van de projecten beschreven wordt.

Eenmalige donatie voor Nepal

Voor een donatie kunt u heel gemakkelijk gebruik maken van de donatiebutton op deze site. U kunt doneren via IDEAL, PayPal of met credit card. Mocht u een specifiek doel of project voor ogen hebben met uw donatie, kunt u dat vermelden in het veld achter uw naam.

Overboeken

Overboeken via een bankoverschrijving is natuurlijk ook mogelijk. Wilt u op de overboeking uw adresgegevens vermelden zodat wij u de Samachar kunnen toesturen? U kunt uw gegevens ook mailen naar de penningmeester.

Onze rekeninggegevens:

IBAN: NL57ABNA0491202490 t.n.v. ICFON, Delft
BIC: ABNANL2A

Fiscale mogelijkheden

ICFON is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen als deze een bepaald minimum (drempelbedrag) overschrijden. Als u een gift doet in de vorm van een periodieke gift is deze volledig aftrekbaar. Klik hier voor meer informatie.