Voortgang GFN-project Tanglinchowk

Na afsluiting van het eerste jaar van het project Tanglinchowk is een projectplan voor 2023 opgesteld en voorgelegd aan Wilde Ganzen, dat ook het projectplan 2022 had meegefinancierd. In april heeft Wilde Ganzen ingestemd met dit plan voor 2023. Dat houdt concreet in dat Wilde Ganzen € 1 toevoegt aan elke € 2 die ICFON aan dit project bijdraagt tot een maximum van ruim € 20.000. Hierdoor kan er een flinke stap worden gemaakt in het realiseren van het totale project tot en met 2024. Hierna een korte weergave van wat er van de plannen in 2023 al is gestart en/of waarvan voorbereidingen zijn getroffen.

Elke maand heeft de leiding van GFN (Green Foundation Nepal) met de diverse groepen in het project overleg over de voortgang. Good practices en ondervonden problemen worden besproken en de cijfers van de coöperatie worden nauwkeurig bijgewerkt.

De dorpelingen krijgen technische ondersteuning om de productie te vergroten en om hun producten op een gezonde manier te telen. Daarnaast wordt de marketing van de producten gecoördineerd. In de eerste periode van het jaar was er vooral een mooie productie van komkommers. Omdat wat later in het voorjaar het droge seizoen aanbreekt is er tijdig mais gezaaid en uitgeplant en worden voorbereidingen getroffen voor het planten en telen van rijst in het moessonseizoen (vanaf eind april/mei). Na de moesson (rond september) wordt er weer gestart met het telen van diverse groenten. Elke maand is er een schoonmaakactie van de paden. Om dat verder te ondersteunen zijn er  afvalbakken langs de paden gezet.

GFN is in Tanglinchowk een deelproject gestart gericht op het houden van bijen. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met Council For Technical Education and Vocational Training (CTEVT), een organisatie die als doel heeft in brede zin de technische vaardigheden van Nepalezen te verbeteren. Ook het lokale bestuur is in dit project betrokken. CTEVT zorgt v

Na afsluiting van het eerste jaar van het project Tanglinchowk is een projectplan voor 2023 opgesteld en voorgelegd aan Wilde Ganzen, dat ook het projectplan 2022 had meegefinancierd. In april heeft Wilde Ganzen ingestemd met dit plan voor 2023. Dat houdt concreet in dat Wilde Ganzen € 1 toevoegt aan elke € 2 die ICFON aan dit project bijdraagt tot een maximum van ruim € 20.000. Hierdoor kan er een flinke stap worden gemaakt in het realiseren van het totale project tot en met 2024. Hierna een korte weergave van wat er van de plannen in 2023 al is gestart en/of waarvan voorbereidingen zijn getroffen.

Elke maand heeft de leiding van GFN (Green Foundation Nepal) met de diverse groepen in het project overleg over de voortgang. Good practices en ondervonden problemen worden besproken en de cijfers van de coöperatie worden nauwkeurig bijgewerkt. De dorpelingen krijgen technische ondersteuning om de productie te vergroten en om hun producten op een gezonde manier te telen. Daarnaast wordt de marketing van de producten gecoördineerd. In de eerste periode van het jaar was er vooral een mooie productie van komkommers. Omdat wat later in het voorjaar het droge seizoen aanbreekt is er tijdig mais gezaaid en uitgeplant en worden voorbereidingen getroffen voor het planten en telen van rijst in het moessonseizoen (vanaf eind april/mei). Na de moesson (rond september) wordt er weer gestart met het telen van diverse groenten. Elke maand is er een schoonmaakactie van de paden. Om dat verder te ondersteunen zijn er afvalbakken langs de paden gezet.

GFN is in Tanglinchowk een deelproject gestart gericht op het houden van bijen. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met Council For Technical Education and Vocational Training (CTEVT), een organisatie die als doel heeft in brede zin de technische vaardigheden van Nepalezen te verbeteren. Ook het lokale bestuur is in dit project betrokken. CTEVT zorgt voor de technische en praktische kennis en een bezoek aan een bijenimker. Het houden van bijen zorgt voor een stukje extra inkomen naast de reguliere landbouw en veeteelt.
Een overeenkomst tussen het lokale bestuur en de coöperatie moet zorgen voor de opzet van kwekerijen, waarvan boeren met onvoldoende land tegen gunstige voorwaarden plantmateriaal kunnen betrekken, omdat ze het zich niet kunnen veroorloven groenteplanten te kopen. De coöperatie brengt materiaal en mankracht in, GFN zorgt voor het managen van het project en de technische ondersteuning. In de loop van het jaar worden in de diverse dorpsdelen van Tanglinchowk kleinschalige trainingen georganiseerd over groenteteelt en het houden van geiten, varkens en kippen. Ook worden de dorpsbewoners vertrouwd gemaakt met het werken met mini-frezen en grasmaaiers. Op het gebied van hygiëne zijn er twee publieke toiletten gebouwd en overgedragen aan gemeenschapshuizen. Van de investering betaalde GFN 60%, terwijl de resterende 40% werd bijeengebracht door de lokale bevolking.

Het project voor 2023 is, zeker voor de begrippen van GFN, omvangrijk. Wat hiervoor is beschreven geeft al aan dat er ook al veel in werking is of nog wordt gesteld. Dat moet er toe leiden dat de ambitieuze plannen voor 2023 ook volledig worden uitgevoerd.

Op het gebied van hygiëne zijn er twee publieke toiletten gebouwd en overgedragen aan gemeenschapshuizen. Van de investering betaalde GFN 60%, terwijl de resterende 40% werd bijeengebracht door de lokale bevolking.

Het project voor 2023 is, zeker voor de begrippen van GFN, omvangrijk. Wat hiervoor is beschreven geeft al aan dat er ook al veel in werking is of nog wordt gesteld. Dat moet er toe leiden dat de ambitieuze plannen voor 2023 ook volledig worden uitgevoerd.

Search

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.