ICFON legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres (indien verstrekt), telefoonnummer (indien verstrekt) en banknummer (indien verstrekt) en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van eenmalige giften. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals de drukker voor het afdrukken van acceptgiro’s en de toezending van ons kwartaalblad Samachar, banken voor de verwerking van de incassomachtigingen en alleen de gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Indien u uw mailadres hebt verstrekt wordt dit uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over projecten dan wel zeer bijzondere omstandigheden of om reguliere correspondentie met u te voeren.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur en u kunt vragen om inzage van de gegevens die wij van u hebben vastgelegd. Stuur daarvoor een mail aan info@icfon.nl.

ICFON zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.