Jaarcijfers 2023 en ANBI-status

door: Henk Rüger

Naar aanleiding van opmerkingen en vragen zijn er kortgeleden diverse mailwisselingen met de Belastingdienst geweest over de benaming van de reservepositie en de argumentatie van de omvang van die reserve in de jaarrekening 2022. De belastingdienst vond de omvang van de Continuïteitsreserve te hoog in relatie tot de ANBI-status van ICFON. Wij hebben uitvoerig beargumenteerd waarom wij het noodzakelijk achten een reserve te hebben met een omvang die ongeveer gelijk is aan het bedrag dat jaarlijks naar ISARD, GFN en NTS gaat. Uiteindelijk is de Belastingdienst daarmee akkoord gegaan, mits de benaming van de Continuïteitsreserve zou worden gewijzigd in Algemene Bestemmingsreserve. Daarmee is de ANBI-status voor ICFON behouden en kunnen de donateurs met een meerjarige donatieovereenkomst hun jaarlijkse schenking zonder beperking onder de giften aftrekken in hun belastingaangifte.

 

De door de Belastingdienst gevraagde wijziging in de benaming is doorgevoerd in de interne jaarrekening 2023. Die ligt op dit moment voor bij de accountant die daarbij een samenstellingsverklaring zal afgeven. Ondanks het wegvallen van Inproba als belangrijke sponsor is het uiteindelijke resultaat over 2023, dankzij de bijdragen van Wilde Ganzen en diverse stichtingen en giften van onze donateurs, alleszins acceptabel te noemen. De algemene exploitatie sloot met een verlies van € 2.000, terwijl het exploitatiesaldo van NTS zelfs € 1.500 positief was, dankzij een gulle bijdrage van een donateur die anoniem wenst te blijven. Als de jaarrekening door de accountant zal zijn afgerond vindt publicatie op de website plaats. In de volgende nieuwsbrief komen we daarop nog kort terug.

Search

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.