ISARD Update

ISARD is opgericht in 1993 door Ebindra Neupane die oorspronkelijk uit een arm dorp uit het Sindhupalchowk-district kwam, maar uiteindelijk verhuisde naar de hoofdstad Kathmandu om daar te studeren. In 1993 kwam Ebindra de toenmalige voorzitter van ICFON tegen en deze besloot ISARD te ondersteunen op het gebied van landbouwontwikkeling. Ebindra had namelijk al snel door dat de arme dorpelingen die vaak tot de lager beschouwde etnische groepen behoorden het snelst uit de extreme armoede konden komen door betere groenteteelt en het houden van enkele geiten. Tot 2001 sponsorde ICFON de ISARD projecten met een paar duizend euro per jaar waarvan Ebindra met collega Namaraj Subedi in één of twee dorpen kleine projecten deed.

In 2001 kwam er een heel nieuw bestuur van ICFON en men ging kritischer kijken naar alle projecten. De huidige voorzitter van ICFON kwam in 2002 voor het eerst bij ISARD en zag kleine stukjes land met groenteteelt en vele dorpelingen die een geit gekregen hadden. Er bleek echter geen onderscheid te zijn tussen de rijke Brahmanen (bevolkingsgroep behoorden tot de “hoogste” kaste, vaak in bezit van de grootste en beste stukken grond in een dorp) en de mensen van armere etnische groepen (Tamang, Gurung, Thami, etc). Tevens zagen we dat er een tendens was om steeds meer schooltjes in de dorpen te gaan sponsoren, waardoor er minder geld overbleef voor groenteteelt. In de volgende jaren hebben we in nauw overleg met ISARD de focus verlegd: bij het verstrekken van geiten moest de waarde van de geit binnen 2 jaar terugbetaald worden, hierdoor hadden rijke mensen geen interesse meer om een geit te krijgen, en bleven er meer over voor de armen. Steun aan schooltjes werd afgebouwd: ICFON gaf nog wel een bijdrage aan bijvoorbeeld het dak of meubilair, maar docenten moesten gefinancierd worden door de overheid en de bevolking moest zelf de schooltjes bouwen. Dit bleek succesvol, want er bleven toch nieuwe schooltjes bijkomen zonder dat ICFON daarvoor betaalde: de dorpelingen gaven aan dat als ze genoeg te eten hebben en wat groente konden verkopen ze meer overhielden om zelf bij te dragen aan een school. Doordat de groenteteelt toenam waren er meer succesverhalen waardoor ICFON ook meer geld kon ophalen bij donoren en sponsors. Tussen 2003 en 2014 steeg de ICFON-bijdrage aan ISARD van 2000 euro naar 50000 euro. In plaats van in 2 dorpen een beetje te helpen werkte ICFON in wel 6-8 dorpen, waarbij alle dorpelingen (in totaal rond de 400-600 families) geholpen werden. Na de aardbeving van 2015 heeft ICFON 3 jaar een hogere bijdrage gegeven voor de wederopbouw en sindsdien besteden we weer rond de 50000 euro per jaar. Een nieuw project van integrale dorpsontwikkeling duurt nu 3-4 jaar en heeft een standaard opbouw: voorafgaand aan het project wordt met de dorpelingen besproken wat er gedaan moet worden, en wat de dorpelingen zelf kunnen bijdragen. In het eerste jaar starten sociale trainingen waarbij de dorpelingen leren samen te werken, soms alfabetiseringstrainingen, spaargroepen worden opgezet en ze leren om voor eigen gebruik, dichtbij huis, verschillende soorten groente te kweken. Daarnaast krijgen ze (50% moeten ze terugbetalen) fruitbomen. In het tweede jaar wordt de groenteteelt uitgebreid naar grotere stukken land, ze leren over teelt in tunnels, zelf maken van mest en natuurlijke pesticiden. De allerarmsten en mensen met weinig grond krijgen een geit of een lening voor varkens of koeien. Er worden microkredieten opgezet en het dorp krijgt een lening voor een gemotoriseerde handploeg waardoor meer land omgeploegd kan worden. Ze leren om zelf bij de overheid aan te kloppen om een bijdrage te vragen. In het derde en vierde jaar professionaliseert de landbouw, er worden coöperaties opgezet en de dorpelingen leren hoe ze de opbrengst van het land gezamenlijk voor een hogere prijs kunnen verkopen op de markt. Ze leren ook over kardemom- en koffieteelt. Na vier jaar kan elke familie een inkomen hebben tussen 150 en 1500 euro per jaar, afhankelijk van de hoeveelheid land, en ze hebben genoeg kennis om dit zelfstandig voort te zetten zonder verdere ondersteuning. Na 3-4 jaar gaat selecteert ISARD weer nieuwe arme dorpen voor het volgende project. Zo worden steeds meer families geholpen.

Vanaf 2014 is Ebindra Neupane als directeur opgevolgd door zijn zoon Bivas. Dit was op verzoek van ICFON omdat we merkten dat Bivas veel beter in staat was de communicatie tussen ICFON en ISARD goed te laten verlopen. Bivas was veel ontvankelijker voor suggesties van ICFON en het contact was veel sneller via WhatsApp en regelmatige emails. Bivas had geen enkele ervaring met ontwikkelingswerk, maar na 2 jaar liepen de projecten en de communicatie beter dan ooit tevoren. Bivas slaagde erin om ISARD ook samen te laten werken met andere Nederlandse stichtingen die ook een project met landbouw wilden gaan doen, wat weer gunstig was voor het personeelsbestand van ISARD.

Vanaf 2012 heeft ISARD ook een eigen proefboerderij met trainingscentrum. De laatste 9 jaar is dit gelegen in Sunkoshi, vlakbij het stadje Barabise. In de proefboerderij kan ISARD experimenteren met kiemplantjes en hoe goed bepaalde nieuwe planten/groenten willen groeien op de hoogte van de boerderij. Tevens worden er jonge planten geteeld om later te verspreiden over de dorpen. Boeren uit de omgeving komen naar deze boerderij om theoretische trainingen te krijgen in de trainingshal, en praktische training in het veld. Hier worden ook van sommige dorpen de oogsten verzameld zodat de boeren het gezamenlijk kunnen verkopen in Barabise. Tegenwoordig wordt hier ook de koffie verzameld en gedroogd.

Zodoende is ISARD, na 30 jaar samenwerking tussen ICFON en ISARD, geworden tot een professioneel werkende organisatie met veel kennis en ervaring op het gebied van integrale dorpsontwikkeling door landbouw en veeteelt. Ze zijn afhankelijk van financiële ondersteuning van stichtingen zoals ICFON om te kunnen blijven bestaan. De laatste 20 jaar zijn vele duizenden families geholpen aan een zelfstandig bestaan met het hele jaar door te eten van eigen land plus een inkomen van de verkoop van de overige groente, koffiebonen en kardemom.

Search

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.