Nieuws over donaties

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat we flinke problemen hadden met de overgang naar een nieuw financieel pakket voor de administratie. Vooral de donateursadministratie gaf ons de nodige hoofdbrekens. Daardoor dreigde de automatische incasso van de donaties over januari in het gedrang te komen. Op de valreep zijn we er toch in geslaagd om die incasso’s tijdig en juist bij de bank aan te leveren. Inmiddels lijkt het dat we het pakket voldoende in de greep hebben, hoewel het nog niet altijd helemaal stabiel blijkt te zijn. Mocht er volgens u in de komende maanden toch iets mis gaan met de incasso’s, dat wij niet tijdig hebben opgemerkt, dan zou het erg prettig zijn als u ons dat zo snel mogelijk laat weten (info@icfon.nl). Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Door de problemen die we hebben gehad met het nieuwe administratiepakket heeft het ook wat langer geduurd voor we aan het verwerken van de financiële gegevens over 2022 konden beginnen; 2022 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar, met in het begin nog de problemen met corona en de nasleep ervan. Dat maakte het ook spannend of we erin zouden slagen voldoende geldmiddelen voor de projecten bij elkaar te krijgen. Wij hebben het erg gewaardeerd dat u ons in 2022 zo ruimhartig bent blijven steunen. Dat geldt ook voor diverse bedrijven en instellingen die ons van zoveel sponsorgeld voorzagen dat het uiteindelijk mogelijk is gebleken om alle projecten in Nepal alsnog nagenoeg helemaal uit te voeren. In 2022 hebben wij voor het eerst een crowdfundingsactie gedaan. Mede dankzij die opbrengst konden we 2022 afsluiten met een klein batig saldo en gezien de lastige situatie in 2022 is dat een mooie opsteker. In het bestuursverslag bij de jaarrekening zullen wij natuurlijk uitgebreid ingaan op alle ontwikkelingen die in 2022 relevant waren. We verwachten dat we in de volgende nieuwsbrief kunnen aangeven dat jaarrekening en bestuursverslag met accountantsverklaring op de website staan.

Henk Rüger, penningmeester

Gerard van Hal, administrateur

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.