Jaarrekening 2022

Doordat we nogal wat problemen hebben gehad met de overgang naar het nieuwe administratiesysteem duurde het ook wat langer voor we het boekjaar 2022 definitief konden afsluiten.

Vanwege het coronavirus, dat begin 2022 in Nederland en Nepal nog volop aanwezig was, vond het bestuur het raadzaam wat terughoudend te zijn met het maken van plannen voor de projecten van ISARD en GFN. Uiteindelijk was de uitkomst, zowel qua output als financieel, gunstiger dan we in eerste instantie hadden verwacht. Wilde Ganzen, Inproba, de Stichting SWAP, Himalaya Resources en onze Belgische vrienden van Chautaara stelden ons met hun bijdragen in staat om de plannen volledig uit te voeren.

In het bestuursverslag in de jaarrekening is stil gestaan bij de activiteiten in de projecten van ISARD en GFN en de ontwikkelingen bij de NewTulips’ School (NTS). Ook andere onderwerpen die in 2022 speelden zijn daarin nader toegelicht. De jaarrekening sluit met een batig saldo van bijna € 1.000. Doordat het nadelig saldo op de NTS werd gedekt vanuit een specifieke reserve, kon aan de algemene reserve ongeveer € 6.800 worden toegevoegd.

In de jaarrekening 2022 zijn alle relevante posten nader toegelicht en gespecificeerd. U kunt de volledige jaarrekening met samenstellingsverklaring van de accountant vinden op de site www.icfon.nl onder “publicaties” .

Search

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.